• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Học sinh lớp nào nên tham gia các khóa học Dự bị Đại học?

CORNERSTONE > FAQs > Học sinh lớp nào nên tham gia các khóa học Dự bị Đại học?

Học sinh lớp nào nên tham gia các khóa học Dự bị Đại học?

Học sinh lớp 6 trở lên có thể tham gia khóa học Dự bị Đại học. Khóa học này xây dựng các kỹ năng đọc và viết ở mức độ cao trong môi trường học tập của các trường đại học và cao đẳng. Rất khuyến khích học sinh bắt đầu khóa học này từ lớp 6. Học sinh có điểm cao hơn có thể tham gia các lớp học cấp cao hơn tùy thuộc vào cấp độ kỹ năng của mình.