• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Các lớp học tại học viện của bạn là gì?

CORNERSTONE > FAQs > Các lớp học tại học viện của bạn là gì?

Các lớp học tại học viện của bạn là gì?

Chúng tôi giới hạn các lớp học cho 8 học sinh để có được sự chú ý cá nhân tốt hơn. Bạn cũng có thể thuê một người dạy kèm cá nhân để huấn luyện một người. Chúng tôi giữ lớp học của chúng tôi nhỏ hơn để cung cấp huấn luyện chất lượng tốt và kết quả tốt hơn. Nếu bạn muốn học với một nhóm bạn để chuẩn bị cho kỳ thi, có thể nếu tất cả các thành viên trong nhóm có trình độ tương đương và có thể theo kịp tốc độ trong suốt khóa học. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.