• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Các lớp của con tôi cần được cải tiến, khóa học nào phù hợp với mình?

CORNERSTONE > FAQs > Các lớp của con tôi cần được cải tiến, khóa học nào phù hợp với mình?

Các lớp của con tôi cần được cải tiến, khóa học nào phù hợp với mình?

 Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý GPA, nhưng trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu chính xác nhu cầu của con bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn mặt đối mặt, và con của bạn có thể phải làm một số bài kiểm tra đánh giá để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Sau khi có sự tương tác và nhìn vào các kết quả của các bài kiểm tra, chúng tôi có thể đề nghị một kế hoạch nghiên cứu cho con của bạn. Tùy theo nhu cầu cải tiến, con của bạn có thể tham gia một số lớp học và học tập với một nhóm hoặc có thể cần một người dạy kèm đặc biệt.