• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Bạn có viết bài tiểu luận nhập học cho khách hàng không?

CORNERSTONE > FAQs > Bạn có viết bài tiểu luận nhập học cho khách hàng không?

Bạn có viết bài tiểu luận nhập học cho khách hàng không?

Không. Chúng tôi giúp bạn đem lại những điều tốt nhất cho bạn. Chúng tôi giúp bạn viết, nhưng bạn phải viết một mình. Nó giống như đào tạo thể thao, nơi bạn phải làm tất cả những công việc khó khăn, nhưng chúng tôi như là một huấn luyện viên sẽ hướng dẫn bạn và cho bạn biết những gì là đúng và những gì không. Bạn có thể phải viết lại nhiều lần và sẽ có phản hồi trung thực và khắc nghiệt về bài viết của bạn. Nó có thể không dễ dàng, nhưng chúng tôi ở đây để giúp bạn ở từng bước. Bài luận mà bạn sẽ trình sẽ là của riêng bạn, trong khi vai trò của chúng ta sẽ là của người hướng dẫn.