• Phu My Hung
  • 093.815.7942
  • info@csi.vn

Quỹ học thuật

CORNERSTONE > Quỹ học thuật

Các cơ sở giáo dục bậc cao nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giảng dạy đòi hỏi một trình độ học vấn nhất định trong việc đọc và viết. Các khóa học Dự bị Đại học được cung cấp tại Cornerstone nhằm mục đích phát triển các kỹ năng cao hơn về đọc và viết trong môi trường học tập. Các kỹ năng này sẽ tạo ra sự tự tin trong học sinh và giúp các em thực hiện tốt hơn trong các hoạt động khác nhau tại trường học (như bài tập, thảo luận nhóm, thuyết trình), bài kiểm tra, kỳ thi tuyển sinh và trong đời sống đại học. Đọc và Viết các khóa học được cung cấp bởi chúng tôi nhằm mục đích phát triển các kỹ năng khác nhau như

Các lớp học này được chia thành bốn cấp độ và phù hợp với học sinh từ mọi lứa tuổi hoặc lứa tuổi, cho dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Các khóa học được thiết kế để tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa học sinh và giáo viên. Một loạt các hoạt động nhóm và solo, cùng với các bài tập và đánh giá liên tục sẽ chuẩn bị cho sinh viên những yêu cầu khắt khe về các môn học ở cấp đại học. Học sinh nhỏ tuổi có thể bắt đầu bằng cấp độ “Core”, trong khi các sinh viên có kinh nghiệm có thể tham gia vào “Cầu”, “Leader” hoặc “Master” tùy theo mức độ kỹ năng hiện tại của họ. Học sinh sẽ trải qua các bài kiểm tra đánh giá để xác định trình độ của mình về kỹ năng và sau đó sẽ được đề nghị các khóa học thích hợp.